Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Ba Chị Em

Sáu và Mười ui....
Nhìn bức ảnh do anh CKNguyễn chụp với chủ đề " Ba Chị Em", em cảm xúc mạnh vì y như ba chị em mình, giờ đây chỉ thả bộ dăm ba phút đã gần nhau.
Em mượn ảnh để đề thơ tặng Sáu và Mười nhe.

Ảnh Chụp: CKNguyễn
Thơ Cảm Tác: Kim Oanh


Đăng nhận xét