Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Xa Xứ


nhớ nhà không cần châm điếu thuốc
mà cắn vào cánh lá quế thơm

vị ngây ngây đầu lưỡi - quê hương

Trần Hoài Thư

Đăng nhận xét