Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Một Ngày Cuối


Trích Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét