Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Nắng Tháng Tư


Nắng tháng Tư đưa người dạt bến
Hồn chồng chềnh lượn sóng trùng khơi
Hoa rơi ve khóc lời than thở
Nghiệt ngã đời chìm giữa lòng đêm

Nắng tháng Tư thiên đường mộng dữ
Vành môi chờ hận vết cường toan

Tang thương chớm tàn hương ố nhạt
Tuổi dại khờ nhầu nát hồn nhiên

Nắng tháng Tư vai sờn áo trắng
Phượng sân trường quay quắt vấn vương
Trang lưu bút mồ hoang khép chữ
Day dứt buồn những nắng tháng Tư


Kim Phượng


Đăng nhận xét