Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Phượng Hồng
Bâng khuâng nhặt cánh phượng hồng
Kết tình bướm thắm thả vòng tương tư
Tình trong thì đã ngoài như

Dăm câu thả bút trang thư học trò

Kim Phượng

Đăng nhận xét