Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Chơi Thuyền Trên Sông Trăng - Bến Nguyệt


Bài Xướng:

Chơi Thuyền Trên Sông Trăng


Nghiêng trăng trút mộng xuống trần gian
Một chiếc thuyền thơ chở lụa vàng
Sóng bạc sông vàng gương lấp lánh
Sương mờ bụi ngọc tỏa mênh mang
Trời dâng đêm quẩy ngàn sao sáng
Gió gọi ngàn cây lộng tiếng đàn
Hồn lạc vườn mơ tình lãng mạn
Đường thi ca vọng ý lần sang.

Bằng Bùi Nguyên
***
Bài Họa:


Bến Nguyệt


Trăng ngập đầy khoang ngập thế gian
Dư âm trầm bỗng chạm tơ vàng
Nho phong hàn sĩ hồn sâu lắng
Thục nữ kinh thi dạ nặng mang
Muôn điệu tơ lòng chùng phím nhạc
Một luồng sáo trúc tiếp cung đàn
Bóng trăng lấp lánh rung giao cảm
Bến nguyệt trăng tà nhẹ bước sang

Kim PhượngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét