Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Hằng Mơ


Một điều mơ ước hằng mong
Quỳ bên thập giá bền lòng vững tin
Mân côi tràng hạt lần xin
Nhiệm mầu cảm tạ Phục Sinh ngôi Trời
Dọn mình thánh ý Chúa ơi
Tuôn tràn ân huệ cao vời tình Cha
Vòng tay âu yếm thiết tha
Vỗ về phận mỏng hải hà ơn sâu

Kim Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét