Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Kính Dâng


Thân con bèo dạt bấp bênh
Thuyền đời trôi ngược lênh đênh xứ người
Đâu rồi xuân sắc nét tươi
Lạc loài thân phận mấy mươi năm dài
Tấm thân hèn mọn hình hài
Phục Sinh mầu nhiệm tình Ngài đỡ nâng
Mân côi tràng hạt tay lần
Lâm râm câu nguyện kính dâng hương lòng

Kim Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét