Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Chúa Ơi!Thèm một cuộc nghỉ ngơi
Trút gánh nặng cuộc đời
Trút gánh nặng phận người
Ơi Chúa của con ơi!

dovaden2010