Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Vắng 2 - Mộng Sầu


Vắng 2

Về bến cũ năm nào... thầm ước...
Hồn theo mây lạc bước vào chiều
Cỏ cây thủ thỉ bao điều
Góc trời mây xám cánh diều băng băng...

Con đò vẫn cắm sào bến lặng
Người đưa đò đã vắng nơi nao
Chiều buồn... lặng lặng... nao nao...
Vẳng nghe tiếng lá lao xao... gọi Người...

dovaden2010-17/4/2017
***
Mộng Sầu

( Từ Vắng 2 của dovaden2010)

Dòng xưa bến lặng ngưng sào đợi
Khách sang đò giờ hỡi phương nao
Sóng dồn đẩy mạn lao xao
Lắng lòng hồi tưởng dạt dào ước mơ

Vẫn chốn cũ hững hờ con nước
Đám lục bình xuôi ngược về đâu
Cho đây gửi trả mộng đầu
Lời thề vàng đá bẻ câu ân tình

Kim Phượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét