Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Hoa Sắc Máu


Định mệnh tên mang loài hoa
Ve sầu cất tiếng lìa xa cuộc đời

Kim Phượng

Đăng nhận xét