Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Phận Người Tháng Tư


Mưa chừng suốt cả canh thâu
Xứ người trở lạnh hay sầu xa quê
Lần đi mất lối quay về
Ruột tằm đứt đoạn não nề tơ vương
Từ duyên đôi đứa rẽ đường
Sống trong oan khổ đoạn trường cách xa
Thời gian sớm tóc sương pha
Mảnh đời bão táp ngọc ngà dáng xưa
Tháng Tư trời lại sa mưa
Ngây thơ chút phận xót chưa kiếp người

Kim Phượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét