Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Lưu Luyến Một Bông Hoa

Hoa phượng năm nay, trái phượng năm rồi
Hoa phượng năm nay không phải hoa phượng năm rồi
Trái phượng năm rồi không là trái phượng năm nay
Trong cùng cội cây duyên đất nước
Hoa nào quả nấy.
Nhánh lan trổ từ cuối chạp năm nay, tôi cắt nhánh, ghim vào đất của cội mai từ nửa tháng trước,
Hôm nay 17 tháng 3 tiết Thanh Minh hạ, vẫn còn lưu luyến một bông hoa.
Trương Văn Phú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét