Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Haiku 44 - Ơi NhớHaiku 44

gà gáy
lay lay chiếc lá
ban trưa

dovaden2010
***
Cảm Tác: Ơi Nhớ

Ban trưa
Chiếc lá gầy đong đưa
Ơi nhớ

Kim Phượng


Đăng nhận xét