Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Từ Bâng Khuâng Vào Hạ
( Từ Bâng Khuâng Vào Hạ của Kim Phượng)

...Vào đông trời lạnh lắm bạn ơi
Phương bắc mùa này có tuyết rơi
Bạn ơi vào hạ là sao nhỉ...
Có lẽ niềm riêng nhớ nhớ ai ??

Manhtuong Hà

Đăng nhận xét