Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Tương Tư 2 - Những Tưởng - Thì Ra...


Bài Xướng: Tương Tư 2

Làm khổ tôi… ai làm khổ tôi
Để cho nhớ quá hỡi người ơi
Tương tư nửa mảnh sầu da diết
Nửa mảnh giăng giăng tím góc trời!


Nguyễn Đắc Thắng
2015-T06
***
Bài Họa: Những Tưởng


Đường tình những tưởng trọn cùng tôi
Khéo sắp bày chi nguyệt lão ơi
Oán trách than thầm đây định số
Rõ ra nào phải tự do trời

Kim Phượng
***
Cảm Tác: Thì Ra....
Thì ra bậu cũng khổ như tôi
Chớ than chớ khóc hỡi ấy ơi
Duyên tơ ngang trái se lộn mối
Chẳng dám cầu mong.. Phó thác trời

Kim Oanh


Đăng nhận xét