Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Tình Ơi - Thơ & Diễn Ngâm: Hương Chiều

(Từ bài Lời Tình Thơ cuả Đỗ Hữu Tài)
Thơ & Diễn ngâm: Hương Chiều

Đăng nhận xét