Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Lời Tình Thơ-Thơ - Đỗ Hữu Tài - Diễn Ngâm-Thy Cúc


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Diễn Ngâm: Thy Cúc
Thực hiện: Khúc Giang
Đăng nhận xét