Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Khóc Thu Tàn


Chim chiều lướt cánh lẫn vào sương
Man mác buồn ôi thương nhớ thương
Từng chiếc lá rơi lòng héo úa
Mỗi mùa thu chết mắt sầu vương
Hương thu ngây ngất hồn cô phụ
Sắc thắm xót xa nỗi đoạn trường
Tiếng khóc thu tàn rưng rức lạ
Lá thu tơi tả xác bên đường

Kim Phượng
Đăng nhận xét