Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Thu Vàng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Phạm Thế Hưng