Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Biện Công Danh Chia Buồn (Vào Mộng - Lê Kim Hiệp)

Chia buồn cùng Sáu &Chín
Ngày Hiệp ra đi 11/08/2016

Trích Thơ: Lê Kim Hiệp
Hình Ảnh: Biện Công Danh
Đăng nhận xét