Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Thanh Vân Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Lê Kim Hiệp Và Tang QuyếnChị Kim Phượng và Kim Oanh mến,
Thật buồn nghe tin Kim Hiệp ra đi. Thanh Vân có viết vài hàng trong blog của chị Kim Phượng. Hy vọng chị đọc được.
Cầu nguyện cho Hiệp về chốn vĩnh hằng.

Thanh Vân (Cựu Học Sinh Bán Công Nguyễn Thông)

Đăng nhận xét