Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Khóc Tiễn Nhà Thơ Lê Kim Hiệp*
Đêm Vĩnh Long chừng như buồn ảm đạm
Trăng thượng tuần sầu thảm nép trời tây
Ánh sao nào đang rơi rụng đâu đây
Lê Kim Hiệp vầng thơ vừa đứt vận
Được tin báo anh thẩn thờ ngơ ngác
Anh em mình mấy tháng chẳng gặp nhau
Nay đôi câu anh viết với nghẹn ngào
Để tiễn biệt đứa em về với Chúa...


Huỳnh Hữu Đức

* Lê Kim Hiệp là bào đệ của Kim Phượng, bào huynh của Kim Oanh vừa từ giã cõi đời vào rạng sáng ngày 11/7/2016


Đăng nhận xét