Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Em Đi Trong Mùa Thu


Thơ: Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh