Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Cảm Đề Muốn Làm Thằng Cuội


Trước những cái Mơ của Thi Gia cổ" của thầy Danh Hữu ra làm hai bài riêng rẽ.

Cảm Đề Muốn Làm Thằng Cuội

Cung Quế đã ai ngồi đó chửa ?
Cành đa xin chị nhấc lên chơi.

Tản Đà
***
Thi sĩ lúc buồn, lại ước nhăng;
Sầu thu, toan lánh tận cung Hằng.
Phải đâu đoản trí, than thân phận;
Hay chán trường đời, mộng cuội trăng?
Chí chửa vẹn nguyền câu sĩ khí;(1)
Lòng sao đã ước nẻo yên bằng?
Tài hoa tiếc gặp đời đen tối,
Bút múa nhân gian, vướng xích thằng!

Danh Hữu
Công trường Quản Lợi, ngày 15-01-1979
(1) Tản Đà thường nêu cao cái sĩ khí qua các bài : Thề non nước, Bức dư đồ rách v.v... Và chủ trương An nam báo, cổ động môn Triết "Thiên Lương"
***
Các Bài Thơ Hoạ:

Thơ Trăng

Thi gia khéo tưởng ước mơ nhăng
Láo táo thường chơi với chị Hằng
Ngất ngưởng bài thơ ba xị đế
Quay cuồng câu chữ một vành trăng
Túng tiền muốn bán tiền chưa đủ
Thừa chỗ đòi lên chỗ thiếu bằng
Sáo cũ người xưa nay vẫn tiếp
Dù cho miệng thế lão hay thằng!

Cao Linh Tử
19/7/2016
***
Hoàn Cảnh 2

Nông tang tự túc chớ lăng nhăng,
Khổ cực nằm mơ cõi chị Hằng.
Lột xác ve sầu toan hóa bướm,
Lên tiên chú Cuội níu cành...trăng.
Bắc, Nam lao động " vinh quang " cả,
So sánh hai miền cũng thấy bằng.
Nổ lực thi đua "kinh tế mới" !
Cao niên thất thế, gọi...con, thằng!

Mai Xuân Thanh
***
Chớ Coi Thường


Nhàn cư lắm lúc lại làm nhăng
Những muốn làm quen với chị hằng
Bắn tiếng thăm dò nhờ chú cuội
Chờ tin hồi đáp rõ lòng trăng
Cao kỳ ngọc thố chê tài mọn
Cung quế cuồng ngông mấy kẻ bằng
Chớ dựa oai người mà hống hách
Như ta chốn ấy được bao thằng.

Quên Đi
***
Thế Thái


Cậy tài ỷ thế hảo lăng nhăng
Một mảnh tình riêng mơ dáng Hằng
Quân tử nhất ngôn điều mộng ảo
Anh hùng ký xuất chuyện trời trăng
Tiền nhân đọ lại rằng không đáng
Hậu thế so ra bảo chẳng bằng
Thời cuộc nhiễu nhương ôi thế thái
Nhân tài như thế xứng tôn thằng

Kim Phượng
***
Cảm Đề Tâm Sự Cuội


Ngồi buồn nghĩ Cuội chút lăng nhăng
Để ước thầm duyên số chị Hằng
Lãng mạn xây đền chơi điện nguyệt
Ngang tàng nghĩ cách ngự thềm trăng
Lời thơ gửi gắn ngàn tâm sự
Ý tưởng bùng khơi cặp cánh bằng
Ngậm giấc mơ mà vui lẽ sống
Đời trôi … lắm vẻ cũng y thằng!

Nguyễn Đắc Thắng

Đăng nhận xét