Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Quách Vĩnh Thiện Phân Ưu Cùng Tang Quyến


Thành thật chia buồn với Phượng và Oanh cùng quí quyến gia đình.
Cầu nguyện cho linh hồn Hiệp đến cõi Vĩnh Hằng.

Thân mến.
Quách Vĩnh-Thiện

Đăng nhận xét