Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Cố Viên - 故園 - Nguyễn Tử Thành - 阮子成


故園                         Cố Viên

西風冉冉鬢邊華,Tây phong nhiễm nhiễm mấn biên hoa,
薄宦留人苦憶家。Bạc hoạn lưu nhân khổ ức gia.
歸思正愁秋正好,Quy tứ chính sầu, thu chính hảo
一團寒露未開花。Nhất đoàn hàn lộ vị khai hoa.

阮子成                    Nguyễn Tử Thành

Dịch Nghĩa

Gió tây lay động hoa bên mái tóc,
Chức quan bạc bẽo giữ người ta lại, khổ nỗi nhớ nhà.
Ý muốn về đang day dứt, mùa thu đang đẹp,
Một chòm móc lạnh trên nụ hoa chưa nở.

Dịch Thơ

Vườn Cũ Quê Nhà


Gió tây vờn mái đầu hiu hắt,
Bể hoạn sầu se thắt hồn quê .
Trời thu khắc khoải mong về,
Nụ hoa hàm tiếu dầm dề giá sương.


Mailoc phỏng dịch

Các Bài Dịch Khác:

Thầy ơi,
Hoa 華 ở đây là HOA NIÊN, tóc mai của tuổi hoa niên đã bị gió Tây (gió thu) thổi cho bạc đi rồi

Quê Nhà

Gió thu thổi bạc tóc hoa niên,
Chức nhỏ giữ chân nhớ cố viên.
Buồn muốn về nhà thu đang đẹp,
Hoa còn chưa nở bởi sương đêm.


Đỗ Chiêu Đức diễn nôm
***
Vườn Cũ Quê Nhà

Gió Tây nhuốm bạc tóc trên đầu
Chạnh nhớ quê nhà dạ nhói đau
Bận chức tiểu quan chưa dứt được
Nụ hoa ướt đẫm giọt sương thu


Phương Hà phỏng dịch
***
Nhiễm nhiễm 冉冉 : từ từ, dần dần.
Biên 邊 còn có nghĩa giới hạn, cuối.
Theo Quên Đi, câu 1 có nghĩa :
Gió tây đã dần mang đi hết nét xuân xanh

Vườn Cũ

Tuổi trẻ trôi dần theo gió tây
Nhớ nhà chức nhỏ giữ thân nầy
Muốn về thu đẹp thêm phiền muộn
Chưa nở hoa còn bị móc vây.


Quên Đi
***
Nhớ Nhà


Se lạnh, trung niên tóc muối tiêu,
Quê nhà cách trở nhớ thương yêu.
Quan sai chức nhỏ luôn đang bận,
Hàm tiếu sương rơi đẫm sớm, chiều!


Mai Xuân Thanh
***
Vườn Cũ


Trung niên gió bạt tuổi trôi dần
Chức nhỏ nhớ nhà bận bịu chân
Thu đẹp muốn về nhưng chẳng được
Nụ chưa nở đọng sương lần lần


Kim Phượng

Đăng nhận xét