Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

GĐ Khiếu Long & GĐ Nguyễn Ngọc Tuấn SD Phân Ưu Cùng GĐ Lê Kim Hiệp

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động được tin

Anh LÊ KIM HIỆP

Bào huynh của Kim Oanh, bào đệ của Kim Phượng
Đã được Chúa gọi về vào lúc 3:00 giờ sáng
Ngày 11 tháng 08 năm 2016
Nhằm ngày 9 tháng 7 năm Bính thân
tại Vĩnh Long Việt Nam
Hưởng thọ 65 tuổi

Xin thành thực chia buồn cùng Kim Oanh , Kim Phượng
cùng tang quyến về sự mất mát lớn lao này
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG GIA HỘ
SỚM ĐƯA HƯƠNG LINH Anh LÊ KIM HIỆP VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

Gđ Khiếu Long & Gđ Nguyễn Ngọc Tuấn SD
Đăng nhận xét