Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Hội Viên Vườn Thơ Thẩn Cao Lãnh Chia Buồn Gia Đình Lê Kim HiệpHội viên Vườn Thơ Thẩn Cao Lãnh:Cao Linh Tử và Nguyễn Đắc Thắng
Gửi lời chia buồn cùng Tang Quyến, chị Kim Phượng và em Kim Oanh
Cầu ân thiên phò hộ Hương Hồn: Nhà Thơ Lê Kim Hiệp
Sớm tiêu dao nơi miền Tiên cảnh.

Đồng Kính Phân Ưu

Cao Linh Tử và Nguyễn Đắc Thắng

Đăng nhận xét