Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Đến Đỗ Văn Phân Ưu Cùng Lê Kim Hiệp


Nước mắt hòa lẫn hoan ca
Con về sum họp Nhà Cha trên Trời!


Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh, Đến Đến Văn xin được chia buồn với Kim Phượng và tang quyến!
Nguyện cầu linh hồn Anphongso Lê Kim Hiệp được an nghỉ trong Thiên Chúa Tình Yêu!

Đến Đỗ Văn

Đăng nhận xét