Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

This country isn't just carbon neutral Vietsub THY

Vị vua thứ tư của Bhutan đã tuyên bố là:
"Tổng hạnh phúc quốc gia quan trọng hơn Tổng sản phẩm quốc gia"


Thực Hiện: Tran Hoang Yen
Sưu Tầm Từ Nhóm Bạn Houston

Đăng nhận xét