Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Chia Buồn Cùng Các Em Kim Phượng, Kim Oanh Và Tang Quyến
Thành kính phân ưu với các em,
Gia đình mất mát lớn, Song Kim.
Chia buồn, bối rối, tình huynh đệ,
Tiễn biệt, đau lòng lệ thấm thêm!
Sét đánh bên tai nghe xót dạ,
Gió mưa tối mắt rụng rơi thềm!
Vườn Thơ Thẩn biết bao thương tiếc


Mai Xuân Thanh
11-8-2016
(Lê Kim Hiệp là em trai của Kim Phượng và anh của Kim Oanh đã ra đi ngày 11-8-2016)

Đăng nhận xét