Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Hạ Vẫn Huy Hoàng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh