Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Say! - Cay! - Ngọt Đắng - Rượu Mừng
Say!

Rượu nồng giọt đắng giọt cay
Men đời cay nghiệt đọa đày tim tôi
Người say hò hát vui cười
Say say tôi thấy dòng đời ngã nghiêng
Người nâng chén rượu vơi phiền
Tôi nâng chén lệ niềm riêng ngậm ngùi
Bể tình hồ tửu buồn vui ...?!!
Men say lắng đọng chôn vùi đau thương


Khúc Giang
01.11.2009
***


Cay!

Men say giọt nhớ cay cay
Rượu yêu đăng đắng tình đày hồn tôi
Ly bôi người chén nói cười
Chia phôi tôi chén đã đời chao nghiêng
Cố quên vơi rượu muộn phiền
Sầu dâng cạn đáy bóng riêng bùi ngùi
Bên người hạnh phúc có vui
Xót chăng tim vỡ gắng vùi nhớ thương


Kim Oanh
***


Ngọt Đắng

Hương tình nửa ngọt nửa cay
Uống say quên nhớ buồn đày đọa tôi
Tương tư … trăng ngủ mỉm cười
Mặc cho sóng gợn thuyền đời xiêu nghiêng
Xin đừng chuốc giọt ưu phiền
Chén đầy chén cạn lòng riêng ngùi ngùi
Đêm buồn ngày cũng chẳng vui
Hương mơ ngọt đắng… say … vùi sầu thương!


Yên Dạ Thảo
***


Rượu Mừng

Rượu mừng sao lắm đắng cay
Thiệp hồng trao gửi người đày đọa tôi
Hân hoan nhộn nhịp tiếng cười
Tay nâng chén đắng quên đời chao nghiêng
Tình ơi chuốt lấy muộn phiền
Tơ lòng rối rắm lòng riêng ngùi ngùi
Người đi mang hết niềm vui
Thanh âm tiếng pháo dập vùi yêu thương


Kim Phượng


Say Tình

Khi yêu nào biết tình cay !!
Nếm vào mới biết đọa đày thân tôi
Đôi khi ngoài giả miệng cười
Nhưng môi mật đắng bởi đời ngã nghiêng
Giọt tình chuốc lắm lụy phiền
Thiệp hồng anh nhận ,lòng riêng ngậm ngùi
Theo chồng em có niềm vui???
Riêng cho tôi được say vùi nhớ thương!

Song Quang
(Riêng cho một người)
5/28/2017


Tình Vỡ

Khi buồn men rượu thêm cay!!
Khi tình tan vỡ....tình đày đọa tôi
Người thì nói nói cười cười
Còn tôi lại thấy cuộc đời đảo nghiêng
Càng say lòng lại muộn phiền
Đắng môi bởi lệ xót riêng ngậm ngùi
Hỏi người phương ấy có vui???
Nơi nầy tim đã dập vùi đau thương!!!

Song MAI Lý Lệ
30/5/2017

Đăng nhận xét